  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
INLEIDING Op 14 november 1995 werd door Omar Van Meervelde, Robert Wuytack en Annemie Deschryver de Kunstkring Jacques Gorus vzw opgericht in de voormalige woning en atelier van kunstenaar Jacques Gorus in de Venusstraat 52 te 2000 Antwerpen en vlakbij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASKA). De openingstentoonstelling vond plaats op 23 januari 1996 met werk van Jacques Gorus en sindsdien wordt er traditiegetrouw elk jaar in januari / februari een expo aan zijn werk gewijd. Het doel van de Kunstkring is voornamelijk het bewaren, verzamelen, catologiseren en bekendmaken van het oeuvre van deze graficus en schilder. Een andere doelstelling is de belangstelling voor grafiek in het algemeen levendig te houden. Er vinden eveneens manifestaties plaats om de aandacht op het werk van hedendaagse grafische kunstenaars te vestigen. Zo vindt er elke maand een nieuwe tentoonstelling plaats met werk van zowel gevestigde waarden als beloftevolle en ethousiaste talenten.
BIOGRAFIE JACQUES GORUS Jacobus, Johannes, Maria Gorus werd op 21 november 1901 geboren als zoon van makelaar Robert Gorus uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde en diens vrouw Elvyre Van Ackere. In 1910 wordt hij het slachtoffer van een heupgewrichtsontsteking die een blijvende handicap veroorzaakt. Omwille van zijn gezondheidstoestand verblijft de familie te Middelkerke aan zee, maar verhuizen ze bij aanvang van de 1ste Wereldoorlog naar Gent en daarna naar Oostende. In 1919 trekt Jacques naar Antwerpen, het toenmalige trefpunt voor jonge kunstenaars. Om zijn studies aan de Academie te bekostigen studeert hij vanaf 1922 contrabas aan het Muziekconservatorium en speelt vervolgens in orkestverband als begeleider van stomme films. Daarnaast werkt hij als tijdelijke klerk op de Griffie van het Vredegerecht. In 1926 huwt hij Els Toch en vestigt het koppel zich eerst in Wilrijk, daarna op Linkeroever, waar in 1927 hun zoon Jean-Jacques wordt geboren. In datzelfde jaar slaagt hij in de toelatingsproef voor het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten van Antwerpen, maar zijn huwelijk loopt helaas op de klippen. Alhoewel hij tegenover de buitenwereld nooit details bekend maakte over de drama’s in zijn leven bleken die toch een creatieve voedingsbodem te zijn en bepalend voor de richting van zijn artistieke loopbaan. Hij was een scherp waarnemer en zijn overal gemaakte schetsen en krabbels stapelden zich op. Vanaf 1927 maakt hij zich op het Hoger Instituut steendruk en houtgravure eigen bij Edward Pellens en in het atelier van Jules De Bruycker leert hij diepdruktechnieken. Bij directeur Isidoor Opsomer volgt hij figuurschilderen. In 1929 maakt hij een reis naar New York waaruit een reeks etsen voortvloeit. In 1937 gaat hij in de vlak bij de Academie gelegen Blindestraat wonen, en huwt in 1943 met kunstschilder Renée Masui. Ze vestigen zich in de Beggaardenstraat. In december 1948 wordt hij vast benoemd als leraar aan de KASKA waar hij het tot professor brengt. Met zijn zin voor perfectie wijdt hij zich aan het tekenen, graveren en etsen, maar schildert ook wat hem roert en raakt. Hij maakt impressionistische stemmingsbeelden van de Antwerpse havenbuurt, genretaferelen met personnages zoals Antwerpse dokwerkers, volkse types, straatmadeliefjes, zeelui en dronkenlappen. Hij wordt bekend voor zijn reeks Antwerpse etsen. In augustus 1957 verhuist hij naar zijn laatste woning en atelier in de Venusstraat 52. Jacques Gorus overlijdt schielijk op 23 januari 1981. Zijn stoffelijk overschot rust op het erepark R op het Schoonselhof van Antwerpen.
MEDEDELINGEN Museum De Reede, Ernest van Dijckkaai 7 B te Antwerpen presenteert Release Me, een selectie werken uit de eigen collectie van oude meesters en hedendaagse Belgische en buitenlandse kunstenaars waaronder ook Omar Van Meervelde. De expo loopt van van 30/08 tot 25/11/2024. Openingstijden en tickets www.museum-dereede.com
Jacques Gorus © illustratie: Ron Scherpenisse
Kunstkring Jacques Gorus vzw reeds meer dan 25 jaar !