  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)
Kunstkring Jacques Gorus vzw bestuur
Het is op initiatief van Omar Van Meervelde (voorzitter) en zijn echtgenote Annemie Deschryver (penningmeester) dat de artistieke erfenis van Jacques Gorus werd ondergebracht in een vzw. Zij gaven de aan hun nagelaten voormalige woning en atelier van de kunstenaar de bestemming die ze nu heeft als tentoonstellingsruimte en trefpunt voor Kunstkring Jacques Gorus vzw. Omar werd in de loop van een jarenlange vriendschap met Jacques Gorus en dien echtgenote Renée Masui ongevraagd de hoeder en pleitbezorger van diens intellectuele en artistieke erfenis. Mede door Omars verzameldrang bezit de Kunstkring nu 25 jaar later vrijwel alle 450 etsen die Jacques Gorus in de loop van zijn kunstenaarsloopbaan maakte. Af en toe komen daar nog tekeningen of schilderijen bij. Van Meervelde staat synoniem voor ‘verzamelen’, zijn woning in Deurne is een museum op zich. Hij heeft een bijzondere neus voor kunst en doet regelmatig onverwachte ontdekkingen. Een aantal van die kunstwerken worden zelfs aan bekende musea uitgeleend. In 2019 publiceerde hij “Gesneuvelde landschappen 1914-1918”, de kunstzinnige neerslag van een bezoek aan het graf van een grootoom-soldaat in Alverigem-Oeren.int ad fugiat, nostrud nulla consequat ipsum ex: Eiusmod veniam culpa. Amet ut dolor. Exercitation incididunt irure ut, dolor non dolore do. Magna nisi commodo, enim amet.
Robert Wuytack (secretaris), geboren te St.-Pauwels op 18/01/1934 behaalde in 1953 het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in St.-Niklaas. In de daaropvolgende jaren volgde hij de kunstdisciplines tekenen, schilderen en grafiek aan de Academies van Luik, Antwerpen en St.-Niklaas waar hij van 1973 tot 1977 leraar was. Ook nadat hij in Borgerhout ging wonen en werken bleef hij op artistiek en cultureel vlak nauw verbonden met het Waasland en in het bijzonder met de Wase Kunstkring en kunstkring ‘t Getij. In Antwerpen leverde hij een belanrijk aandeel als medeoprichter en secretaris van Kunstkring Jacques Gorus vzw waar hij meermaals eigen werk tentoonstelde. Robert Wuytack werkte nauw samen met auteurs en poëten waaronder Anton van Wilderode wat tussen 1976 en 1995 in een reeks uitmuntende bibliofiele uitgaven en kunstmappen resulteerde. Vanaf 1970 trad hij met regelmaat vrijwel overal in Vlaanderen zowel individueel als in groepstentoonstellingen met zijn werk in de openbaarheid. In 2014 had hij een expo ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag bij Kunstkring Jacques Gorus vzw. Robert Wuytack verbleef de laatste jaren in een rusthuis en overleed op 7/05/2023. ugiat, nostrud nulla consequat ipsum ex: Eiusmod veniam culpa. Amet ut dolor. Exercitation incididunt irure ut, dolor non dolore do. Magna nisi commodo, enim amet.
uit “Gesneuvelde landschappen 1914-1918” © Omar Van Meervelde
Catalogus van zijn tentoonstelling in Galerij Brabo te Antwerpen in 1983