  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Kunstkring Jacques Gorus vzw nieuwsbrief
Antwerpen, januari 2024. . Beste leden en sympathisanten, In 2023 konden we 10 diverse “grafische” tentoonstellingen bieden. Het jaar werd afgesloten met de expo met werk van studenten van de Academie Antwerpen - Grafiek, SPLINTER. In 2024 volgt weer een volle en interessante agenda. Zoals gebruikelijk beginnen we met het oeuvre van Jacques GORUS. In het gezelschap van zijn buurman Paul JOOSTENS (zie uitnodiging/affiche). De deur gaat open op zondag 21 januari om 15u met een inleiding door Dennis Van Mol. Zoals eerder gemeld hebben wij vorig jaar afscheid moeten nemen van Robert WUYTACK, onze trouwe compagnon en mede-stichter van de vzw Kunstkring Jacques Gorus in 1996. Wij zijn verheugd dat Peter BOSTEELS de fakkel overneemt en ons nu met raad en daad zal bijstaan. Wij eren de nagedachtenis van Robert WUYTACK met een tentoonstelling van zijn prachtig grafisch werk in MAART 2024. Voor het 1ste semester van 2024 staan ook de volgende tentoonstellingen op het programma: - Mitsue IDEHARA (april) - Linda BERGHMANS (mei) - Elia VANDERHEYDEN (juni) - Jan VERMEIREN (juli) (behoudens wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden) Indien u onze werking ten bate van de grafische kunsten wenst te ondersteunen verzoeken wij U om het lidmaatschap te storten op de rekening BE15 0682 2265 4130 (BIC: GKCCBEBB) - gewoon lid: 20 € - steunenend lid: 40 € U ontvangt de uitnodiging voor de tentoonstellingen per post en wordt op de hoogte gehouden. Steunende leden krijgen een werk van Elia VANDERHEYDEN, een jonge, enthousiaste graficus, die volgend jaar afstudeert aan de Academie en mede-initiatiefnemer van de groep Splinter. Met zijn werk kunnen we nader kennismaken in juni. De lino van Max Lapiower voor de steunende leden 2023 is nog verkrijgbaar in de galerij, ook de premieplaten van de vorige jaren, evenals diverse grafiek. Met onze beste wensen voor een GELUKKIG, GEZOND, CREATIEF en ARTISTIEK 2024! Omar Van Meervelde, voorzitter Peter Bosteels, secretaris Annemie Deschryver Contact: omar.vanmeervelde@gmail.com Tel. 03/3228385 of 0478/783362 U vindt ons ook op de website www.hetstillepand.art en op instagram. We wensen van de gelegenheid gebruik te maken de aandacht te vestigen op het interessante museum voor grafische kunsten “DE REEDE”, waar nog tot 23.01.24 een prachtige tentoonstelling loopt van Jules DE BRUYCKER (naast het werk van Goya, Munch en Rops). Er is ook de samenwerking met de groep Splinter zodat er op een speciale muur werk van een jong graficus wisselend zal getoond worden. Inmiddels verscheen het boek Eugeen VAN MIEGHEM en DE GROOTE OORLOG (1914-1918), van de hand van Erwin Joos, waarvan u reeds een voorproef mocht zien in juni, samen met tekeningen van Omar Van Meervelde. Te verkrijgen in het Museum Eugeen Van Mieghem. In memoriam: - Connie Pieterse, lid en graficus met tentoonstelling in mei 2022 (overleden december 2022) - Mien Meulepas, enthousiaste bezoeker en graficus (‘t Getij)(overleden december 2022) - Robert Wuytack, grafisch kunstenaar en secretaris van de VZW (overleden 7 mei 2023) - André Roelant, beeldend kunstenaar en leraar (overleden 31 oktober 2023) - Margareta “Greet” Rooze, echtgenote van Maurice Van den Dries, kunstenares (overleden 20 november 2023) Via deze weg onze oprechte deelneming aan familie en vrienden. PS: Diverse publicaties van grafische kunstenaars zijn nog verkrijgbaar in de galerij: o.a. Jacques Gorus – Julien Schoenaerts – Omar Van Meervelde – Veerle Rooms – André Goezu – Paul De Roy – Andreas Van Poucke – Jef Van Ruyssevelt e.a. 10 jaar Kunstkring Jacques Gorus + 10 jaar … (naar aanleiding van het 20-jarig bestaan) .
Wenst U deze nieuwsbrief per post of e-mail te ontvangen? Stuur ons uw e-mail of adresgegevens en wij doen het nodige.
Jacques Gorus, bronzen bas-reliëf © Wilfried Pas