  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)
Kunstkring Jacques Gorus vzw nieuwsbrief
Antwerpen, mei 2023. . Beste leden en sympathisanten, Om te beginnen is er droevig nieuws – Robert Wuytack (°18/01/34) is overleden op 7 mei 2023. Hij was mee de initiatiefnemer, medestichter en secretaris van onze Kunstkring Jacques Gorus vzw. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor al zijn bijdragen, ideeën en kennis om samen talrijke tentoonstellingen te organiseren sinds januari 1996. Bovenal was hij een graficus en tekenaar, geïnspireerd door de natuur, met bewondering en verwondering. “Geabstraheerde natuurlyriek” (Roger Geerts) Wij zullen hem missen, maar niet vergeten. De tentoonstelling van Anne-Marie CASTELAIN kan door omstandigheden niet doorgaan in juni. Maar er komt een opmerkelijke expo “De Groote Oorlog” met werk van Eugeen VAN MIEGHEM, het leven tijdens de oorlogsjaren (1914-1918), en Omar VAN MEERVELDE, tekeningen van desolate en tijdloze slagvelden. Een unieke confrontatie – en helaas nog brandend actueel. In het najaar verschijnt het nieuwe kunstboek “EVM en de Groote Oorlog”, met bijzondere aandacht voor de aanval op Antwerpen, de vluchtelingenstroom, het leven tijdens de bezetting en unieke oorlogskarikaturen. Opening op zondag 4 juni t.e.m. 25 juni (zaterdag en zondag van 14,00u – 17,00u). Voor het 2e semester 2023 staan de volgende tentoonstellingen op het programma : – Cel OVERBERGE (juli) – gesloten in augustus – Max LAPIOWER (september) – de maker van de premie voor steunende leden – Leon GOLDSCHMITZ (oktober) – Karl TILBURGS (november) – studenten KASKA – afdeling Grafiek (december) (behoudens wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden) Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen in de galerij. Met vriendelijke groeten, Omar Van Meervelde, voorzitter Robert Wuytack, secretaris Annemie Deschryver Contact: omar.vanmeervelde@gmail.com Tel. 03/3228385 of 0478/783362 U vindt ons ook op de website www.hetstillepand.art en op instagram. PS: Diverse publicaties van grafische kunstenaars zijn nog verkrijgbaar in de galerij: o.a. Jacques Gorus – Julien Schoenaerts – Omar Van Meervelde – Veerle Rooms – André Goezu – Paul De Roy – Andreas Van Poucke – Jef Van Ruyssevelt e.a. 10 jaar Kunstkring Jacques Gorus + 10 jaar … (naar aanleiding van het 20-jarig bestaan) .
Wenst U deze nieuwsbrief per post of e-mail te ontvangen? Stuur ons uw e-mail of adresgegevens en wij doen het nodige.
Jacques Gorus, bronzen bas-reliëf © Wilfried Pas