  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)
Kunstkring Jacques Gorus vzw nieuwsbrief
Antwerpen, januari 2022. Beste leden en sympathisanten, 2021 verliep een beetje bizar met wisselende en verwarrende maatregelen, maar de galerijkon steeds open blijven met diverse tentoonstellingen. We sloten het jaar af met de expo “BOOK 0”, werk van de Academie Antwerpen - Grafiek, met verschillende grafische technieken. Met volle moed en enthousiasme gaan we naar 2022. De openingstentoonstelling zet, zoals gebruikelijk, het oeuvre van Jacques GORUS in de kijker, samen met vroeger werk van André GOEZU, die als jonge knaap privé-leerling was bij “de meester”. We open de deur op zondag 23 januari om 15u (zie uitnodiging/affiche). Voor het 1ste semester 2022 staan de volgende tentoonstellingen op het programma: - Mitsue IDEHARA (maart) - Linda BERGHMANS (april) - Conny PIETERSE (mei) - Zoë MECHIELS (juni) Indien u onze werking ten bate van de grafische kunsten wenst te ondersteunen verzoeken wij U om het lidmaatschap te storten op rekening BE15 0682 2265 4130 (BIC: GKCCBEBB) - gewoon lid: 15 € - steunend lid: 30 € U ontvangt de uitnodiging voor de tentoonstellingen en wordt op de hoogte gehouden. Steunende leden krijgen een ets van Zoë MECHIELS, een jonge, veelbelovende graficus. Met haar werk kunnen we nader kennismaken in juni. De print van Johann KAUTH voor de steunende leden 2021 is nog verkrijgbaar in de galerij, ook de premieplaten van de vorige jaren, evenals diverse grafiek. Met onze beste wensen voor een GELUKKIG, GEZOND, CREATIEF en ARTISTIEK 2022! Hartelijke groeten en welkom in ‘t Nieuwe Jaar. Omar Van Meervelde, voorzitter Robert Wuytack, secretaris Annemie Deschryver Contact: omar.vanmeervelde@gmail.com Tel 03/3228385 of 0478/783362 U vindt ons ook op de website via www.hetstillepand.art en op instagram. In memoriam : Op 14/09/2021 heeft Charles Van Gisbergen (°18/09/1942) dit aardse bestaan verlaten. Wij zullen deze befaamde lithograaf missen, zijn werk wordt bewaard en gewaardeerd. PS Diverse publicaties van grafische kunstenaars zijn nog verkrijgbaar in de galerij, o.a. boeken Jacques Gorus – Julien Schoenaerts – Omar Van Meervelde – Veerle Rooms – André Goezu – Paul De Roy – Andreas Van Poucke – Jef Van Ruyssevelt e.a. 10 jaar Kunstkring Jacques Gorus + 10 jaar … (naar aanleiding van het 20-jarig bestaan) .
Wenst U deze nieuwsbrief per post of e-mail te ontvangen? Stuur ons uw e-mail of adresgegevens en wij doen het nodige.
Jacques Gorus, bronzen bas-reliëf © Wilfried Pas